Cỏ Nhân Tạo

Thanh Thịnh

2009 – Thanh Thịnh là đơn vị đầu tiên đưa ra giải pháp: chủ đầu tư và Thanh Thịnh cùng xây dựng sân cỏ nhân tạo để tiết kiệm tốt đa chi phí đầu tư.

2010 – Thanh Thịnh tư vấn và xây dựng tại 20 tỉnh/TP

2011 – Thanh Thịnh tiếp tục mở rộng tại 32 tỉnh/TP

2012 – Thanh Thịnh là đơn vị số 1 về tư vấn, đầu tư xây dựng sân cỏ nhân tạo tại VN

2013 – Lần đầu tiên tại VN đưa ra loại cỏ nhân tạo hoàn toàn mới tiết kiệm hơn 30% so với thị trường lúc đó

2014 – Đơn vị đầu tiến tại VN cung cấp loại cỏ nhân tạo sân vườn và trang trí

2015 – Liên tục đổi mới các dòng sản phẩm cỏ nhân tạo cho sân bóng, sân vườn, trang trí

2016 – Hoàn thiện bộ máy nhân sự tư vấn – thi công – lắp đặt – bảo hành

2017 – Đơn vị số 1 về cung cấp cỏ nhân tạo cho sân vườn,trang trí

2018 – Đổi mới phương thức tư vấn đầu tư online qua livestream và youtube phục vụ nhiều khách hàng hơn

2019 – Đầu tư mở rộng sang các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái như: sporta.vn, fixosport.com giúp khách hàng tối đa hoá lợi nhuận trên sân bóng.

2020 – Mở rộng sang lĩnh vực thể thao trong nhà: fottX.com